Potřebujete pojištění odpovědnosti silničního dopravce?
Hledáte nejvýhodnější pojištění nákladu na trhu?

Pojištění odpovědnosti
silničního dopravce

ONLINE
sjednání
je plně ONLINE
RYCHLE
hotové
za 5 minut
BEZ PROBLÉMŮ
Poradce
na telefonu

Pojištění nákladu
na míru pro Vás

main-page

SROVNÁNÍ POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI SILNIČNÍHO DOPRAVCE OD VĚTŠINY POJIŠŤOVEN NA ČESKÉM TRHU.

main-page

VYŘÍZENÍ VEŠKERÉHO PAPÍROVÁNÍ ONLINE. NEJJEDNODUŠŠÍ POJIŠTĚNÍ NA TRHU.

main-page

INDIVIDUÁLNÍ NABÍDKA POJIŠTĚNÍ NÁKLADU PRO PODNIKATELE V PŘEPRAVNÍ DOPRAVĚ.

main-page

ZÍSKEJTE NEJVÝHODNĚJŠÍ NABÍDKU POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI SILNIČNÍHO DOPRAVCE A UŠETŘETE!

Důvody, proč si sjednat pojištění odpovědnosti dopravce

main-page

SJEDNÁNÍ
JE PLNĚ ONLINE

main-page

HOTOVÉ
ZA 5 MINUT

main-page

PORADCE
NA TELEFONU

K čemu je pojištění odpovědnosti silničního dopravce?

Pojištění odpovědnosti silničního dopravce či slangově pojištění nákladu vám nabízí komplexní pojistnou ochranu a asistenční služby s tlumočníkem v případě zničení přepravovaného nákladu například z důvodu havárie, poruchy chladícího zařízení nebo zkažení (u přepravy zeleniny a ovoce).
Pozn. Pojištění odpovědnosti silničního dopravce je jiným názvem pojištění nákladu. Dříve se tento pojistný produkt označoval jako pojištění CMR.


Pojistné krytí zahrnuje škody způsobené:Jaké škody kryje pojištění nákladu?

– Během nakládky a vykládky zboží
– Na rychle se kazícím zboží, jako například na zelenině a ovoci
– Na strojích a elektronických zařízeních
– Na přepravovaném zboží důsledku prodlení doručení


Co zahrnují asistenční služby u tohoto pojistného produktu?

Asistenční služby pojištění nákladu zahrnují:
– Zajištění havarijního komisaře při nehodě
– Zajištění tlumočníka
– Zajištění a úhradu nákladu za přeložení přepravovaného zboží
– Zajištění a úhradu nákladu za přistavení náhradního přepravního vozidla
– Zajištění a úhradu nákladů za vyproštění přepravního vozidla
– Zajištění a úhradu nákladů za přechodné uskladnění přepravovaného zboží

Jak sjednat pojištění odpovědnosti silničního dopravce?

main-page

Do kalkulačky vložíte základní údaje a vyberete si druh pojištění – Pojištění odpovědnosti silničního dopravce (pojištění nákladu).

main-page

Kalkulačka vám vyhodnotí nejlepší nabídky pojištění pro Vás konkrétní případ. Vybranou nabídku si můžete rovnou sjednat online.

main-page

Po zaplacení vámi zvolené nabídky je vaše pojištění ihned platné.

Pojištění odpovědnosti silničního dopravce – Pojištění nákladu

Pojištění odpovědnosti silničního dopravce, neboli pojištění nákladu je podnikatelské pojištění pro dopravce určené k pojistnému krytí škod způsobených na nákladu během přepravy. Toto pojištění je určeno jak pro dopravní společnosti provozující vnitrostátní, tak i mezinárodní silniční dopravu.

Sjednání smlouvy odpovědnosti silničního dopravce

Jestliže se rozhodujete nad tím, zdali si sjednat pojištění nákladu nebo Vás k tomu nutí již vaši smluvní partneři v podnikání, nesmíte zapomínat na to, že pojistné smlouvy mohou být koncipovány v nejrůznějších podobách a zahrnovat rozdílné výluky u každé pojišťovny.
Při výběru si proto musíte dát pozor na limit pojistného krytí, který bývá zpravidla od 100 00,- Kč až do částky 10 000 000,- Kč. Další důležitým faktorem při výběru je volba správné výše spoluúčasti, kterou toto pojištění odpovědnosti vždy obsahuje.
Nejzásadnějším, faktorem při výběru pojištění odpovědnosti silničního dopravce je však výluka způsobených krádeží či pohřešování. Před uzavřením pojistné smlouvy si tedy v obchodních podmínkách zkontrolujte, zdali vámi vybraná pojišťovna kryje škody způsobené odcizením či zmizením nákladu.

Příklady dalších výluk z pojištění

Pojistné krytí není možné požadovat například z důvodu následujících pochybení: – Použitý obalový a tlumící materiál byl nevhodný či vadný a způsob balení byl proveden špatně.
– Provedeno vadné uložení nákladu s nevhodným způsoben dopravy.
– Vada se zjevnou i skrytou vadou, kterou měl přepravovaný předmět již před přijmutím k přepravě.
– Řízení nákladního vozidla osobou, která nemá předepsané oprávnění k řízení takového motorového vozidla.

Ostatní pojištění pro dopravce

Flotilové pojištění
Finanční způsobilost dopravce
Pojištění tahačů
Pojištění nákladních vozidel
Pojištění kamionů
Pojištění dodávek

Na jak dlouho se sjednává pojistná smlouva?

Pojistná smlouva u pojištění nákladu se obvykle sjednává buď takzvaně krátkodobě, tedy na dobu kratší než jeden rok, nebo dlouhodobě po dobu delší než jeden rok. Prolongace – prodloužení smlouvy lze nastavit automaticky jako u povinného ručení.

Jaký je územní rozsah pojištění nákladu?

Přepravní doprava se obvykle dělí na vnitrostátní a mezinárodní. U pojištění nákladů, proto rozlišujeme hned několik variant, ze kterých lze vybrat:

– Územní rozsah ČR
– Územní rozsah Evropa bez států bývalého SSSR
– Evropa včetně států bývalého SSSR – pouze Evropská část Ruska
– Evropa včetně států bývalého SSSR – s Asijskou částí Ruska
– Jiný územní rozsah určený individuálně

Kdo může odpovědnost silničního dopravce uzavřít?

Pojištění odpovědnosti silničního dopravce může uzavřít jak právnická osoba, tedy společnost s ručením omezeným či akciová společnost, tak i fyzická osoba, která podniká v silniční nákladové dopravě.
Pro sjednání tohoto pojištění je však stěžejní mít udělenou koncesi k silniční dopravě, nehledě na to, jestli na malou dopravu do 3,5 tun nebo ne velkou kamionovou dopravu.

Pojištění nákladu

Kromě pojištění samotného tahače návěsu nesmíte zapomenout na pojištění nákladu, které kryje škody způsobené na převáženém zboží.
Pojištění nákladu se někdy pojišťovnami označuje jako takzvané pojištění odpovědnosti silničního dopravce.

Rozlišuje se druh přepravovaného zboží?

Základní pojištění nákladu zahrnuje pojistné krytí těchto typů zboží: elektronická zařízení, ovoce a zeleninu, potraviny, mražené výrobky a mnohé další. Pokud však potřebujete pojistné krytí nebezpečného nákladu, výbušnin a třaskavin je potřeba sjednat připojištění.


nemyslete na pojištění,
užívejte si život!

Sjednejte si cestovní pojištění
online do 2 minut s dokumenty
do e-mailu po zaplacení

main-page