INTER PARTNER ASSISTANCE

AXA

Je pobočkou zahraniční pojišťovny Inter Partner Asistance a na základě přeshraniční licence zde prodává několik zejména neživotních produktů s logem Axa. Zejména pak cestovní pojištění, celoroční cestovní pojištění, pojištění cizinců a specializované produkty prodloužené záruky, pojištění schopnosti splácet či GAP.

Poznámka:

Sloučení pojišťoven ke dni 31. 8. 2021 schválené ze strany České národní banky a Národní banky Slovenska se týká těchto entit:

– AXA životní pojišťovna a.s., se sídlem Evropská 810/136, 160 00 Praha 6, IČO: 61859524;
– AXA pojišťovna a.s., se sídlem Evropská 810/136, 160 00 Praha 6, IČO: 28195604;
– UNIQA poisťovňa, a.s., se sídlem Krasovského 15, 851 01 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 00653501
– UNIQA pojišťovna, a.s., se sídlem Evropská 810/136, 160 00 Praha 6, IČO: 49240480.
– AXA životní pojišťovna a.s., AXA pojišťovna a.s. a UNIQA poisťovňa, a.s. jsou fúzí zanikající společnosti
a UNIQA pojišťovna, a.s. se stává jejich nástupnickou společností.Všichni klienti zanikajících společností se automaticky stávají klienty společnosti UNIQA pojišťovna, a.s., která je jejich novým pojistitelem. Tato změna nemá žádný vliv na trvání či obsah pojistných smluv nebo pojistné podmínky platné v ČR a v SR. Veškeré závazky zůstávají v platnosti tak, jak si je klienti sjednali. V případě pojistné události se klienti mohou spolehnout, že tato bude řádně vyřešena nástupnickou UNIQA pojišťovnou plně v souladu s platnou pojistnou smlouvou. Všichni dotčení zákazníci, jimž se mění pojistitel, byli nebo ještě budou obesláni dopisem s touto informací.

nemyslete na pojištění,
užívejte si život!

Sjednejte si cestovní pojištění
online do 2 minut s dokumenty
do e-mailu po zaplacení

main-page