POJIŠŤOVNA VZP – PVZP

Pojišťovna VZPPojišťovna VZP a.s. – PVZP je neživotní pojišťovnou. Vznikla jako dceřiná společnost Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky – VZP ČR, dne 16.1.2004.

Historie Pojišťovny VZP a.s. – PVZP

Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky – VZP ČR byla založena roku 1992 jako státní zdravotní pojišťovna.
V roce 2004 byla pojišťovna VZP ČR nucena zrušit prodej komerčních pojistných produktů z důvodu změny legislativy, která neumožnovala VZP ČR pojišťovat své klienty komerčními pojistnými produkty a zároveň být nestrannou zdravotní pojišťovnou pro občany ČR a cizince s trvalým pobytem.
VZP ČR tedy založila dceřinou společnost Pojišťovnu VZP a.s., která se začala specializovat na komerční pojistné produkty.

Jaké pojistné produkty Pojišťovna VZP a.s. nabízí?

PVZP nabízí celou řadu pojistných produktů:
Cestovní pojištění
– Pojištění závažných onemocnění FÉNIX
Zdravotní pojištění cizinců
– Úrazové pojištění
– Zdravotní pojištění PATRON
– Pojištění občanů
– Pojištění podnikatelů

Cestovní pojištění od Pojišťovny VZP a.s.

Pojišťovna VZP a.s. poskytuje jedno z nejlepších cestovních pojištění. Tím, že má velké zázemí ze strany Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky, nemusíte se obávat, že by v případě nehody v zahraničí nebyl Váš úraz řádně proplacen.

Pojištění závažných onemocnění FÉNIX

Pojištění závažných onemocnění FÉNIX je speciální pojištění proti závažným onemocněním a s tím spojených finančním problémům.

Zdravotní pojištění cizinců

Zdravotní pojištění cizinců od PVZP patří mezi nejlepší na trhu.
Pojišťovna VZP nabízí tři základní typy zdravotního pojištění cizinců:

Základní zdravotní pojištění cizinců

Zdravotní pojištění cizinců, které je obdobou nutné a neodkladné péče pro cizince v ČR.

Komplexní zdravotní pojištění cizinců

Komplexní zdravotní pojištění pro cizince, které nabízí oproti konkurenčním pojišťovnám největší síť smluvních zařízení

Komplexní zdravotní pojištění cizinců EXCLUSIVE

Zdravotní pojištění cizinců svým rozsahem totožné se zdravotní péči občanů ČR.

Monopol – zdravotní pojištění cizinců

Přečtěte si náš příspěvek k aktuálním monopolu v poskytování zdravotního pojištění cizinců.

Úrazové pojištění

Úrazové pojištění Vás chrání v případě úrazu, zajišťuje Vám finanční ochranu na dobu po úrazu, kdy se můžete dostat do tíživé situace.

Úrazové pojištění pro dospělé

PVZP dále nabízí úrazové pojištění pro dospělé, které je možné sjednat online.

Dětské úrazové pojištění

Dětské úrazové pojištění pro děti MEDVÍDEK

Zdravotní pojištění PATRON

Zdravotní pojištění PATRON je komerční zdravotní pojištění, které zajišťuje finanční ochranu v případě náhlého onemocnění či úrazu. Skládá se ze dvou typů pojištění: Pojištění pro případ hospitalizace a Pojištění pro případ pracovní neschopnosti.

Pojištění občanů

Pojištění běžné občanské odpovědnosti

Toto pojištění Vás kryje v případě újmy na zdraví v případě věcech movitých a nemovitých.

Pojištění majetku a odpovědnosti občan

Pojištění majetku a odpovědnosti občanů je komplexní pojištění pro občany, které přináší finanční ochranu v případě, když nešťastnou náhodou způsobíte někomu újmu na zdraví či majetku, ale také pokud dojde k újmě na Vašem nemovitém majetku.

Pojištění občanů

Pojišťovna VZP a.s. nabízí také výhodné pojištění podnikatelů.

Pojištění majetku a odpovědnosti PODNIKATEL

Pojištění majetku a odpovědnosti LÉKAŘ

Pojištění ambulantních zdravotnických zařízení

Pojištění lékáren – FARMACEUT

nemyslete na pojištění,
užívejte si život!

Sjednejte si cestovní pojištění
online do 2 minut s dokumenty
do e-mailu po zaplacení

main-page