Potřebujete vyřídit finanční způsobilost dopravce?
Hledáte nejvýhodnější pojištění pro Vaše podnikání?

Nejvýhodnější pojištění
finanční způsobilosti dopravce

ONLINE
SJEDNÁNÍ
JE PLNĚ ONLINE
RYCHLE
SJEDNANÉ
DO 5 MINUT
BEZ PROBLÉMŮ
PORADCE
NA TELEFONU

Pojištění FZD
na míru pro Vás

main-page

SROVNÁNÍ POJIŠTĚNÍ FZD OD VĚTŠINY POJIŠŤOVEN NA ČESKÉM TRHU.

main-page

VYŘEŠÍME ZA VÁS VEŠKERÉ PAPÍROVÁNÍ SPOJENÉ S POJIŠTĚNÍM.

main-page

VŠECHNY DOKUMENTY SI MŮŽETE VYMĚNIT ONLINE S ODBORNOU PÉČÍ PO TELEFONU.

main-page

NAJDEME PRO VÁS NEJVÝHODNĚJŠÍ CENU POJIŠTĚNÍ FINANČNÍ ZPŮSOBILOSTI DOPRAVCE.

Co je finanční způsobilost dopravce?

Finanční způsobilost je schopnost dopravce zajistit řádné provozování silniční dopravy a tuto schopnost musí prokázat. Pokud tak neučiní, hrozí mu odebrání koncese a zákaz provozování činnosti.
V praxi pak musí finanční způsobilost dopravce prokazovat každý, kdo na základě příslušné koncese provozuje vnitrostátní či mezinárodní silniční dopravu motorovými vozidly pro přepravu více než 9 osob autobusy, tahači a nákladními vozidly, jejichž celková hmotnost je větší než 3,5 tuny.

„Vše, co potřebujete vědět o pojištění finanční způsobilosti dopravce“

main-page

SJEDNÁNÍ
JE PLNĚ ONLINE

main-page

HOTOVÉ
ZA 5 MINUT

main-page

PORADCE
NA TELEFONU

Prokazování finanční způsobilosti dopravce

Máte hned několik možností, jak prokázat finanční způsobilost. Patří mezi ně doložení:

– obchodního majetku,
– objemu dostupných finančních prostředků,
– provozního kapitálu,
– rezervy na 12 měsíců provozu,
– bankovní záruky,
– smlouvy o ručení mezi dopravcem a pojišťovnou.
Finanční způsobilost dopravce upravují následující právní předpisy.
Zákon č. 111/1094 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů.
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1071/2009, kterým se zavádějí společná pravidla týkající se závazných podmínek pro výkon povolání podnikatele v silniční dopravě.

Kdy se finanční způsobilost prokazuje?

Pokud se vás finanční způsobilost dopravce týká, musíte ji prokázat každý rok, a to nejpozději do 31. července. Můžete si však zažádat o případný odklad

Kdo finanční způsobilost prokazovat nemusí?

Finanční způsobilost dopravce nemusí prokazovat ten, kdo:
– hodlá provozovat silniční dopravu s vozidly nepřesahujícími hmotnost 3,5 tuny,
– vykonává silniční přepravu osob pro nekomerční účely,
– vykonává povolání podnikatele v silniční dopravě pomocí vozidel nepřesahujících rychlost 40 kilometrů za hodinu.

Finanční způsobilost dopravce pro rok 2023

Prokazování finanční způsobilosti dopravce je postaveno na tom, že musíte každoročně doložit, že disponujete kapitálem a rezervami ve výši nejméně 9 000 EUR, používáte-li jedno vozidlo, a 5 000 EUR za každé další užívané vozidlo.

Pro rok 2023 je stanoven kurz 1 € = 25,309 Kč, což pak v přepočtu vychází na:
– 227 781 Kč pro jedno vozidlo,
– 126 545 Kč pro každé další vozidlo.

Pojištění finanční způsobilosti dopravce

Finanční způsobilost dopravce můžete prokázat uzavřením pojistné smlouvy. Jakožto dopravce pak musíte mít odpovídající koncesi k provozování vnitrostátní či mezinárodní dopravy. Součástí pojistné smlouvy také musí být smlouva o ručení, kterou vyžaduje příslušný dopravní úřad.


Co o nás říkají naši klienti, kteří si přes YesPojištění.cz sjednali pojištění flotily?

J. FIALA

main-page

17.02.2023

Díky Vaší kalkulačce jsem si vybral levné a výhodné pojištění finanční způsobilosti dopravce. Uzavření bylo rychlé a bezproblémové.

P. KLÍMA

main-page

10.03.2023

Při uzavírání finanční způsobilosti dopravce online jsem měl některé nejasnosti s pojmy. Operátor mi je vše jasně vysvětlil a pomohl.

M. KRÁL

main-page

18.04.2023

Oceňuji, že jste jediná webová stránka na českém internetu, která jasně a stručně popisuje pojmy spojené s finanční způsobilostí dopravce.

POTŘEBUJETE VYŘÍDIT FINANČNÍ ZPŮSOBILOST DOPRAVCE?
HLEDÁTE NEJVÝHODNĚJŠÍ POJIŠTĚNÍ PRO VAŠE PODNIKÁNÍ?

Nejvýhodnější pojištění
finanční způsobilosti dopravce

ČASTO KLADENÉ OTÁZKY K POJIŠTĚNÍ FINANČNÍ ZPŮSOBILOSTI DOPRAVCE

Co kryje pojištění finanční způsobilosti dopravce?

Pojištění finanční způsobilosti dopravce kryje závazky pojištěného v případě, kdy nemá dostatek vlastních finančních zdrojů. To znamená, že se pojišťovna zavazuje uhradit vaše závazky, nastane-li situace, že byste neměli dostatek vlastních finančních zdrojů a nebyli byste schopni dostát svým závazkům v rámci provozování své činnosti v silniční dopravě.

Kde se pojištění prokazuje?

Smlouvu o ručení spolu s žádostí o osvědčení o finanční způsobilosti dopravce předáte příslušnému dopravnímu úřadu. Dopravní úřad posoudí podanou žádost, a pokud jste shledáni jako finančně způsobilý dopravce, vydá vám o této skutečnosti osvědčení.
Pokud finanční způsobilost místně příslušnému dopravnímu úřadu neprokážete, bude vám v rámci následného správního řízení odebrána koncese opravňující vás k provozování dopravy.

Finanční způsobilost dopravce – formulář 2021

Ukázkový formulář žádosti o osvědčení o finanční způsobilosti dopravce je ke stažení zde.
Formuláře pro žadatele z ostatních krajů jsou obvykle k dispozici na webových stránkách úřadu daného kraje nebo je lze vyzvednout osobně na příslušném městském úřadě.

Chcete si sjednat pojištění finanční způsobilosti dopravce?

Vyjednali jsme pro vás u pojišťoven nižší ceny, než které by vám nabídly při osobní návštěvě na pobočce. Naše kalkulačka finanční způsobilosti dopravce vám spočítá cenu za toto pojištění a jednoduše vám porovná nabídky různých pojišťoven.

Co se stane, když neprokážete svou finanční způsobilost včas?

V případě neprokázání finanční způsobilosti dopravce v zákonem stanovené lhůtě přestáváte splňovat jednu ze zvláštních podmínek pro provozování silniční dopravy pro cizí potřeby velkými vozidly.
Dopravní úřad pak postupuje v souladu se zákonem a podává živnostenskému úřadu oznámení, respektive návrh na zrušení nebo změnu rozsahu vašeho koncesovaného živnostenského oprávnění.

Ostatní pojištění pro dopravce

nemyslete na pojištění,
užívejte si život!

Sjednejte si cestovní pojištění
online do 2 minut s dokumenty
do e-mailu po zaplacení

main-page