Potřebujete pojistit Vaše pracovní stroje?
Vyzkoušejte naše srovnání pojištění strojů online!

Nejvýhodnější pojištění
strojů online

ONLINE
SJEDNÁNÍ
JE PLNĚ ONLINE
RYCHLE
SJEDNANÉ
DO 5 MINUT
BEZ PROBLÉMŮ
PORADCE
NA TELEFONU

Pojištění strojů
na míru pro Vás

main-page

SROVNÁNÍ POJIŠTĚNÍ NEMOVITOSTI OD VĚTŠINY POJIŠŤOVEN NA ČESKÉM TRHU.

main-page

VEŠKERÉ POTŘEBNÉ DOKUMENTY OBDRŽÍTE OBRATEM NA VÁŠ E-MAIL.

main-page

POJIŠTĚNÍ JE MOŽNÉ PLATITI ONLINE PLATEBNÍ KARTOU.

main-page

PŘI ONLINE SJEDNÁNÍ NA YESPOJISTENI.CZ ZÍSKÁTE SLEVU 10 %.

Jaké pojišťovny porovnáváme online?

„Vše, co potřebujete vědět o pojištění strojů“

main-page

SJEDNÁNÍ
JE PLNĚ ONLINE

main-page

HOTOVÉ
ZA 5 MINUT

main-page

PORADCE
NA TELEFONU

Důležité informace před sjednáním pojištění stroje

Pojištění strojů se sjednává pro rizika náhlého poškození. Druhým rizikem, které pro Vaše stroje hrozí pak je zničení jakoukoliv nahodilou událostí. Výsledem

takového poškození stroje je vyloučení z provozu. A právě proti těmto rizikům nabízíme kalkulaci pojištění Vašich strojů.

Jaká rizika se v pojištění strojů nejčastěji hradí?

Nejčastěji způsobené škody jsou: ohněm, úderem blesku, výbuchem, likvidací při hašení požáru či výbuchu, stržení stroje, úklidem, odcizením vandalismem a vodou z vodovodního řadu či zařízení. Pojištěním strojů se také pojišťují důležité průmyslové technologie, jejichž poškození nebo zničení by bylo velkou ekonomickou škodou pro společnosti, která se pojišťuje.

Jaký stroj si mohu pojistit? Pojízdný stroj, zemědělský?

Pojistit lze samozřejmě pouze ten stroj, který v době počátku pojištění je v provozuschopném stavu a funkční. Zároveň pojištěná věc již běží, tj. je používaná v běžném provozu. Samotné pojištění stroje se pak vztahuje na stroj při práci, v klidu, při opravě stroje či jeho demontáži za účelem seřízení či čištění, při jeho přemístění z místa výkonu práce na druhé. Pojistit si tak můžete jednotlivé stroje, například: čerpadla a pumpy, energetické stroje, zemní stroje, stavební stroje, stroje pro vrtání, jeřáby, stroje pro veškerou práci a údržbu na silnicích, stacionární stroje, tavící pece, stroje používané v autoservisu, obráběcí stroje, bioplynové stanice, kompresory, lisy, tiskařské stroje a v neposlední řadě také zemědělské stroje.

Co naopak do pojištění strojů nepojistíte?

Jsou to obvyklé malé ruční stroje (vrtací ruční stroje, ruční sekačky, pily, brusky aj). Poté vzorkové stroje či modely strojů a náhradní díly jednotlivých strojů.

Jak je pojištění strojů většinou koncipováno?

Pojištění strojů se nejčastěji pojišťuje jako all risk. Tedy proti všem rizikům s výjimkou výluk uvedených ve všeobecných pojistných podmínkách pojišťoven. Ty se samozřejmě liší a právě pro tyto situace jsme tu my. Zajistíme Vám vhodné pojištění strojů s dostatečným rozsahem krytí.

Pojistnou hodnotu stroje doporučujeme pojistit na novou cenu, a to včetně pořizovacích nákladů (doprava, montáž, clo aj.). Pakliže cena stroje není vedena v cenících, je pro určení pojistné částky stroje důležitá poslední známá ceníková cena, tak se poníží či povýší.

Malý slovníček pojmů k strojnímu pojištění

ČASOVOU CENOU STROJE se rozumí cena, kterou měl předmět pojištění bezprostředně před pojistnou událostí. Stanoví se z nové ceny stroje, a přihlíží se ke stupni opotřebení a nebo jinému znehodnocení či zhodnocení předmětu.

NOVOU CENOU STROJE se rozumí cena, za kterou lze v daném místě a čase stejný nebo srovnatelný stroj znovu pořídit a jako nový a neopotřebovaný, stejného druhu, účelu, kvality a technických parametrů.

ODCIZENÍM STROJE se rozumí krádež vloupáním, při které pachatel překonal překážky chránící pojištěnou věc před odcizením.

PŘIROZENÝM OPOTŘEBNÍM STROJE se rozumí pozvolný proces spotřeby zařízení, způsobený jeho používáním během provozu nebo jinými aktivními vnějšími vlivy dlouhodobějšího charakteru (např. trvalým působením chemických, teplotních, mechanických vlivů a elektrických vlivů).

Co potřebujete k určení ceny pojištění stroje?

Samozřejmě přesnou specifikaci stroje, pojistnou částku stroje, vybrat z možností spoluúčasti a rozsah strojního pojištění. Viz. názorný příklad:

U výrobních strojů a celých výrobních celků se pak samozřejmě pojišťuje celá kapacita strojů v daném výrobním areálu. Stejně tak mobilní stroje lze pojistit do flotily strojů.

Pojištění pracovních strojů

Do pojištění pracovních strojů řadíme jak pojízdné stroje, tak i stacionární. Stacionární či stabilní stroje jsou obvykle pojišťovány ve výrobních objektech. U Stabilních strojů hrozí zejména dvě rizika – samotné opotřebení stroje a také odcizení. V případě provozu je třeba mít na mysli, že po skončení směny musí být většinou stabilní stroje zabezpečeny – zavřenými dveřmi, okny, řádně uzamčeny a zevnitř jištěny minimálně kličkou. V opačném případě hrozí, že při odcizení stroje by Vám pojišťovna Vaše strojní pojištění neplnila.

Pojízdné pracovní stroje jsou stejně dobře pojistitelné jako stroje stacionární. Pojištění mobilních strojů zahrnuje zejména zemědělské stroje, jako jsou sklízecí mlátičky, postřikovače, kombajny, řezačky či speciální druhy traktorů, nakladačů, rypadla, jeřáby, ale stejně tak strojního pojištění lze zahrnout stroje na přepravu zemědělských surovin. U pojištění mobilních strojů tak pojišťovny většinou ošetřují rizika živelných událostí, odcizení, ale i havárii či poruchu vinou obsluhy stroje.

Pojištění zemědělských strojů

Pojištění zemědělských strojů lze rozdělit do dvou kategorií. Zejména pojištění mobilní techniky. Do mobilních strojů v zemědělství pak jsme schopni sjednat zejména: pojištění traktorů, pojištění sklizňové techniky, pojištění řezaček, pojištění lisů, pojištění aplikátorů, pojištění strojů na sklizeň pícnin. Kdo nabízí v současné chvíli pojištění zemědělských strojů?

Vznik pojistné smlouvy u pojištění strojů

Smlouva o pojištění strojů vzniká na základě pojistné smlouvy. Smlouva se uzavírá mezi pojistitelem (tedy Vámi vybranou pojišťovnou) a pojistníkem (Vámi). Vaše pojištění stroje vzniká okamžikem, který je určené datem a časem. Ten naleznete ve Vámi sjednané pojistné smlouvě jako počátek pojištění. Pokud čas počátku pojištění není uveden, vzniká pojištění Vašeho stroje dnem následujícím po dni uzavření pojistné smlouvy. Nezbytnou součástí každé pojistné smlouvy jsou konkrétní pojistné podmínky pojištění stroje, cena za strojní pojištění, podmínky realizace pojištění. Pojistná smlouva se uzavírá podpisem obou zúčastněných stran a je vždy uzavřena písemně (i online formátech).Co o nás říkají naši klienti, kteří si přes YesPojištění.cz sjednali pojištění strojů?

J. MILEV

main-page

14.02.2023

Velmi děkuji za rychlé předložení nabídek na pojištění mých zemědělských strojů. Výrazně jsem oproti předchozímu pojistiteli (pojišťovna Kooperativa) ušetřil k výročí mých smluv. S pozdravem a s přáním všeho dobrého.

J. STRNAD

main-page

10.04.2023

Děkuji Vám mockrát za rychlé sjednání pojištění mého nakladače. Vše proběhlo velmi rychle, bez zbytečných průtahů. Můj stroj tak kvůli zbytečnému papírování mohl o dva dny dříve do směny.

R. PRCHLÍK

main-page

12.04.2023

Děkuji za pomoc při vybrání vhodné pojišťovny na pojištění mých strojů v tiskařské výrobě. Nabídky byly velmi dobře předloženy a děkuji za profesionální přístup.

Potřebujete pojistit Vaše pracovní stroje?
Vyzkoušejte naše srovnání pojištění strojů online!

Nejvýhodnější pojištění
strojů online

ČASTO KLADENÉ OTÁZKY K POJIŠTĚNÍ STROJŮ

Je povinné pojištění strojů?

Nikoliv. Není. Ovšem nemít pojištěný stroj vůči ceně a zastavené výrobě se opravdu nevyplatí.

Jak se určuje pojistné na pojištění stroje?

Pojistné se pohybuje v promile celkové hodnoty stroje. Pojistné u mobilních strojů se tak pohybuje v řádu 5.000 až 10.000 Kč. U stacionárních strojů záleží vždy na hodnotě, datumu výroby, v jakém provozu se náchází, co vyrábí, pak každá pojišťovna určuje cenu individuálně. Neexistuje plošná tabulková cena za pojištění stroje (!).

Zjistil jsem, že mám na Smlouvě chybné údaje, jak mám postupovat?

Nic se neděje, okamžitě nás telefonicky či emailem kontaktujte a údaje opravíme a pošleme Vám zpět Smlouvu k podpisu s Vámi doplněnými údaji.

Zapomněl jsem včas zaplatit pojistné za stroj, co můžu dělat?

Pojištění je třeba urychleně zaplatit. Zejména v období prodlení si pojišťovna může nárokovat penále a může to způsobit komplikace při případné škodní události za strojní pojištění.

Jak mohu zaplati strojní pojištění?

Pojištění Vašeho pojízdného stroje může zaplatit převodem z účtu na účet, či online bankovní kartou či poštovní poukázkou.

nemyslete na pojištění,
užívejte si život!

Sjednejte si cestovní pojištění
online do 2 minut s dokumenty
do e-mailu po zaplacení

main-page