Potřebujete si vybrat z nabídek na pojištění lodí?
Využijte našich zkušeností a nechte si spočítat nejvýhodnější cenu!

Pojištění lodí
online

ONLINE
sjednání
je plně ONLINE
RYCHLE
hotové
za 5 minut
BEZ PROBLÉMŮ
Poradce
na telefonu

Pojištění lodí
na míru pro Vás

main-page

SROVNÁNÍ POJIŠTĚNÍ LODÍ OD VĚTŠINY POJIŠŤOVEN NA ČESKÉM TRHU.

main-page

VYŘÍZENÍ VEŠKERÉHO PAPÍROVÁNÍ ONLINE. NEJJEDNODUŠŠÍ POJIŠTĚNÍ NA TRHU.

main-page

INDIVIDUÁLNÍ NABÍDKA POJIŠTĚNÍ LODÍ.

main-page

ZÍSKEJTE NEJVÝHODNĚJŠÍ NABÍDKU POJIŠTĚNÍ LODÍ JEŠTĚ DNES!

Důvody, proč si sjednat pojištění lodě

main-page

SJEDNÁNÍ
JE PLNĚ ONLINE

main-page

HOTOVÉ
ZA 5 MINUT

main-page

PORADCE
NA TELEFONU

Co Vám nabízíme?

U nás naleznete kvalitní a rychlé srovnání cen za pojištění lodí od většiny pojišťoven, které tento druh pojištění nabízejí. Zároveň také po vyplnění formuláře budete v péči našeho specialisty, který se vám bude věnovat a poskytne vám odborné poradenství.

Důležité informace před uzavření pojištění lodi

Vzhledem k tomu, že pojištění lodí patří mezi méně obvyklé druhy pojištění, je vhodné napsat několik základních informací ohledně tohoto pojištění. Pojištění lodí v České republice nabízí většina velkých pojišťoven. Svým charakterem lze pojištění lodí přirovnat k pojištění motorových vozidel. V další části tohoto článku vás s tímto pojištěním podrobně seznámíme.

Co je zákonné pojištění lodí?

Pojištění lodí řadíme mezi takzvané dopravní pojištění. Pojistit si můžete plachetnici, jachtu, motorový člun, osobní loď, nákladní loď, tlačnou loď a remorkéry. Vodní skútry v rámci běžného pojištění lodí pojistit nelze. Pojištění lodí se rozděluje mezi dva druhy pojištění a to havarijní pojištění plavidla a pojištění odpovědnosti z provozu plavidla.

Získejte nezávazně cenovou nabídku pojištění lodí z pohodlí Vašeho domova!

main-page

Vložte základní údaje do poptávkového formuláře a odešlete.

main-page

Následně budete kontaktováni naším pracovníkem s nabídkami pojištění..

main-page

Vybranou nabídku si u nás můžete rovnou sjednat.

Pojištění odpovědnosti z provozu lodě

Pojištění odpovědnosti lodě je vlastně jak jsme již uvedli obdobné povinnému ručení automobilů. Tento druh pojištění bude krýt škody, které provozem plavidla způsobíte třetí osobě na zdraví a majetku. Pokud vaše plavidlo provozujete k podnikání, máte ze zákona povinnost pojištění odpovědnosti z provozu plavidla mít sjednáno. Pro ostatní provozovatele plavidel toto pojištění povinné sice není, ale určitě ho vřele doporučujeme. Jelikož je cenově dostupné a při případné nehodě sjednání pojištění velice uvítáte. Pojištění odpovědnosti z provozu plavidla lze sjednat na přesný počet měsíců a také na vlastní i pronajatou loď. Tarif pojištění je vypočítán na základě délky či výtlaku lodě a výkonu motoru. Pojištění odpovědnosti je třeba mít uzavřeno, pokud se například chystáte vyjet do zahraničí. Některé země toto pojištění požadují, i pokud je plavidlo používáno čistě pro soukromé účely a tedy s ním nepodnikáte. Je také možné sjednat si různé limity od deseti do sto dvaceti pěti milionů korun. Například, pokud se chystáte s lodí na cestu do Chorvatska je vyžadováno pojištění s minimálním limitem patnáct milionů korun, pro Itálii pak sto dvacet pět milionů korun. Územní platnost pojištění se většinou rozděluje na Evropu a středozemní moře. V případě uzavření pojištění vám pojišťovna vystaví takzvanou modrou kartu v anglickém a španělském jazyce. Modrá karta je vyžadována úřady některých přímořských zemí. Ceny pojištění odpovědnosti jsou velice příznivé a začínají již od 1600kč za rok.

Přehled vodních cest a lodní dopravy v ČR

Vodní doprava má v Čechách dlouholetou tradici již minimálně od středověku, například voroplavba na řece Vltava a Labe. Mezi využívané vodní plochy patří například Labe, Vltava, Soutěsky Kamenice, Máchovo jezero, Ohře, Berounka, Svratka, Jihlava, Dyje, Morava, Orlík, Lipno a další.
Pokud se chystáte na dovolenou na vodě a vlastní loď nemáte, je samozřejmě možné si loď zapůjčit v některé ze specializovaných půjčoven. Většinou si můžete půjčit lodě, rafty, kanoe, kajaky, plachetnice, motorové čluny, hausbóty a ostatní. Ve většině půjčoven je možné si zapůjčit také potřebné příslušenství, pokud již není zahrnuté v ceně půjčovného. Samozřejmě jak jsme již uvedli, je možné si objednat a zakoupit potřebné pojištění.

Zákonné pojištění půjčené lodi

Pokud se chystáte na dovolenou a rozhodli jste se pro zapůjčení lodi je velice důležité si s půjčovnou předem ujasnit, zda je loď již pojištěná, nebo pojištěná není a je čistě na vás zda si pojištění nebo případné připojištění doobjednáte na vlastní náklady. Některé půjčovny již lodě pojištěné mají, pokud tomu tak není, většinou nabízejí možnost zprostředkování pojištění.

Uzavření pojistné smlouvy

Pojistnou smlouvu z odpovědnosti provozu plavidla a také havarijního pojištění plavidla je možné uzavřít buď na pobočce, případně elektronicky takzvaným uzavřením formou obchodu na dálku, to znamená bez současné fyzické přítomnosti stran. Uzavření smlouvy formou obchodu na dálku vzniká zaplacením prvního pojistného.

Havarijní pojištění plavidla

Havarijní pojištění lodí je jak jsme již říkali velice podobné havarijnímu pojištění vozidel. Pojištění je vhodné ať už loď používáte k soukromému účelu a, nebo s lodí podnikáte. Havarijní pojištění lodí, je možné sjednat na všechny typy nákladních a osobních lodí, tlačných člunů, remorkérů, plachetnic, jachet a motorových člunů. Havarijní pojištění lodi se vztahuje většinou na riziko odcizení či ztrátu lodi, poškození pojištěné lodi způsobené plavební nehodou, nebo vyšší mocí (vichřicí, bleskem a podobně). Dále se také vztahuje na zachraňovací náklady, příspěvek ke společné havárii a také na náklady k odstranění vraku. U havarijního připojištění je možné doobjednání různých doplňkových připojištění. Připojistit si můžete například riziko vandalismu, škody způsobené během dopravy lodi po souši, škody způsobené při spouštění nebo vyzvedávání plavidla na vodu nebo z vody, škody na podvozku, na kterém je loď přepravována, připojištění odpovědnosti za ekologické škody, připojištění odpovědnosti za náklad. Ceny havarijního pojištění plavidla začínají již od 3900kč. Záleží na druhu plavidla, jeho výbavě a pořizovací ceně.

Kombinace z pojištění odpovědnosti z provozu plavidla a havarijního pojištění plavidla

Samozřejmě je možné sjednat jak pojištění z odpovědnosti provozu plavidla, tak také havarijní pojištění plavidla v kombinaci obou produktů. Dále je možné sjednat různá další pojištění jako například cestovní nebo úrazové připojištění.

Způsoby zániku pojistné smlouvy

V případě, že pojištění již z nějakého důvodu nepotřebujete, případně si přejete změnit pojišťovnu, uvádíme několik příkladů nejčastějšího způsobu zániku pojistné smlouvy:
– Uplynutím pojistné doby.
– Nezaplacením pojistného, a to marným uplynutím lhůty ( v minimální délce jeden měsíc) stanovené pojistitelem v upomínce k zaplacení dlužného pojistného, nebo jeho části doručené pojistníkovi.
– Dohodou (za předpokladu všech stran).
– Úmrtím pojištěného, nebo zánikem pojištěné právnické osoby.
– Výpovědí pojistitele nebo pojistníka do dvou měsíců ode dne uzavření pojistné smlouvy.
– Výpovědí pojistitele nebo pojistníka ke konci pojistného období, přičemž výpověď musí být doručena alespoň šest týdnů před uplynutím pojistného období (vztahuje se pouze na pojištěný s běžným pojistným).
– Jinou výpovědí – podmínky takové výpovědi jsou stanoveny individuálně u každé pojišťovny.
U každé pojišťovny se mohou podmínky výpovědi pojistné smlouvy lišit a je třeba se předem informovat, jaké možnosti výpovědi pojistné smlouvy daná pojišťovna akceptuje.


Potřebujete si vybrat z nabídek na pojištění lodí?
Využijte našich zkušeností a nechte si spočítat nejvýhodnější cenu!

Pojištění lodí
jednoduše online

ČASTO KLADENÉ OTÁZKY K POJIŠTĚNÍ LODÍ

Jaké údaje jsou nutné k vypracování nabídky pojištění?

Pro sjednání pojištění odpovědnosti z provozu plavidla pojišťovny nejčastěji chtějí znát délku lodě, výtlak a výkon motoru. Pro havarijní pojištění lodi, budete nejčastěji pojišťovna požadovat informaci o využití plavidla, typ plavidla, výkon motoru, odhadovanou cenu plavidla, vlajka. Poté získáte nabídky pojištění, ze kterých si budete moci vybrat.

Zaniká má současná smlouva o pojištění lodě uzavřením nové smlouvy?

Vaše současná smlouva uzavřením nové smlouvy o pojištění lodě nezaniká. Původní smlouvu je nutné ukončit výpovědí dohodou, nebo dle podmínek v původní smlouvě uvedených.

Lze připojistit riziko proti vykradení lodě?

Riziko proti vykradení lodi bývá většinou zahrnuto v havarijním pojištění. Pokud z nějakého důvodu vaše pojištění toto riziko neobsahuje, je možné dle individuálních podmínek dané pojišťovny sjednat na toto riziko připojištění, pokud bude v nabídce pojišťovny.

nemyslete na pojištění,
užívejte si život!

Sjednejte si cestovní pojištění
online do 2 minut s dokumenty
do e-mailu po zaplacení

main-page