Potřebujete pojistit bytový dům?
Hledáte nejvýhodnější pojištění pro Váš bytový dům?

Pojištění bytových
domů online

ONLINE
SJEDNÁNÍ
JE PLNĚ ONLINE
RYCHLE
SJEDNANÉ
DO 5 MINUT
BEZ PROBLÉMŮ
PORADCE
NA TELEFONU

Pojištění bytových domů
na míru pro Vás

main-page

ODBORNÉ SROVNÁNÍ NABÍDEK POJIŠTĚNÍ OD VĚTŠINY POJIŠŤOVEN NA ČESKÉM TRHU.

main-page

VYUŽIJTE NAŠÍ NEJŠIRŠÍ NABÍDKY PŘIPOJIŠTĚNÍ NAPŘÍČ POJISTNÝM TRHEM.

main-page

VŠECHNY DOKUMENTY DOSTANETE JAK ONLINE TAK I POŠTOU.

main-page

PŘEDLOŽÍME VÁM POUZE ODPOVÍDAJÍCÍ A KVALITNÍ NABÍDKY PRO VÁŠ BYTOVÝ DŮM.

Jaké pojišťovny porovnáváme online?

„Vše, co potřebujete vědět k pojištění o bytových domech“

main-page

SJEDNÁNÍ
JE PLNĚ ONLINE

main-page

HOTOVÉ
ZA 5 MINUT

main-page

PORADCE
NA TELEFONU

Mít či nemít pojištěn bytový dům?

Dostáváme mnoho otázek, zda-li bytový dům musí být pojištěn. Ano, i když tato povinnost není daná zákonem, tak zrovna u pojištění bytového domu Vám v podstatě nic jiného nezbývá. Pojistné totiž dosahuje opravdu v řádech promile hodnoty Vašeho bytového domu a pádnější argument než pojistit tak opravdu není.

Jak by to bylo v případě, že například 20 členů SVJ má každý individuálně pojištěn svůj byt a podíl v SVJ? Tady je nutno podotknout, že například při totální škodě na bytovém domě by bylo plnění nesmírně problematické. Každý z vlastníků BJ a podílu by mohl mít pojistku na jinou částku limitu krytí, ještě s jiným rozsahem a dopočítat se tak celkové částky k likvidaci by bylo více než složité. Zároveň je téměř jisté, že plnění ze strany pojišťovny by bylo opravdu na delší dobu.

Proto většina majitelů bytových domů, ať je to formou výboru SVJ či představenstva BD či přímých majitelů, volí samostatnou pojistku bytového domu.

Jaká je cesta k Vaší nové pojistce bytového domu?

main-page


Vyplňte formulář na našem webu. Ozve se Vám jeden z našich zkušených makléřů. Podkladem pro vypracování nabídky může být Vaše stávající smlouva. V případě zcela nového bytového domu, pak odhad.

main-page


Rádi s Vámi projdeme naši cenovou nabídku. V případě SVJ seznamte s pojištěním výbor či představenstvo bytového domu. Je potřeba se podívat na stanovy Vašeho SVJ či bytového domu, zda-li změna pojištění je v nich ošetřena.

main-page


V případě souhlasu s Vámi prodejme aktivaci Vaší nové smlouvy a samozřejmě i ukončení Vaší stávající staré smlouvy.

Co získáte, když si pojištění bytových domů sjednáte přes nás?

– Jsme nezávislí, tedy tu nejlepší nabídku napříč trhem – Máme individuální přístup, což potvrzuje již mnoho našich klientů – Nadstandartní slevy díky našim velkým objemům u pojišťoven – Možnost využití našeho poradenství při pojistné události zdarma

Jaká je obvyklá spoluúčast a maximální limit plnění?

Spoluúčast většinou můžete mít v několika variantách např. od 500 Kč do 5000 Kč. Častý limit spoluúčasti je pak 1000 Kč. Co se týče maximálního limitu pojistného plnění za škody, je u živelných rizik obvykle 100 milionů Kč. U vodovodních škod se tato částka u pojištění bytového domu pohybuje mezi 5 až 10 miliony Kč.

Jaké jsou pojištěné věci v rámci pojištění bytových domů?

Pojištění se obvykle vztahuje na budovu, stavbu bytovému domu včetně garáží a garážových stání, vybavení budov a jiných staveb, tepelné a energetické stroje, anténní rozvody a zařízení, venkovní úpravy inženýrských sítí, zpevněné plochy, venkovní schodiště a oplocení.


Jaká rizika navíc by měla obsahovat Vaše pojistná smlouva?

– Náraz dopravního prostředku – sjednává se většinou pro případ poškození nebo zničení nárazem vozidla.
– Voda unikající z dešťových žlabů a svodů a voda vystupující zkanalizace – velmi aktuální připojištění při zvýšené hladině spodní vody, záplat, povodní anebo nahromaděných vod z dešťových srážek.
– Pojištění hasicích přístrojů a vybavení hydrantů – platí zejména pro riziko odcizení věcí krádeží nebo vloupáním.
– Pojištění vandalismu (úmyslné zničení, poškození, poškrábání)
– Škody zkratem, podpětím nebo přepětím, Indukcí. Zde upozorňujeme, že bytový dům by měl vždy dbát o aktuálnost revizních zkoušek. V tomto případě kompletní revizi elektro a také revizní zkoušku hromosvodu, která se musí provádět každé 4 roky.
– Poškození skel – zde by měly být pojištěny veškerá skla a skleněné plochy bytového domu, které jsou určeny ke společnému užívání. Ve výlukách pak většinou je (a tedy nedochází k plnění) při erozi a korozi, poškození skle při jejich montáži či demontáži a přepravě, poškození postupným stárnutím.
– Pojištění poruchy výtahu – Zde se v rámci pojištění bytových domů pojištění vztahuje na poškození, zničení.

Dále dle umístění bytového domu doporučujeme připojistit:
– Připojištění aerodynamického třesku – připojištění se hodí zejména v okolí letišť. Například pro pražskou městskou část Ruzyně by toto připojištění mělo být povinností.
– Připojištění poruchy vjezdových vrat a závor

Co o nás říkají naši klienti, kteří si přes YesPojištění.cz sjednali pojištění bytového domu?

V. NOVÁK

main-page

17.02.2023

Děkuji za velmi vstřícnou nabídku a aktualizaci naší stávající smlouvy.

R. KOCMANOVÁ

main-page

10.03.2023

Potřebovali jsme rychle obměnit pojistnou smlouvu. To se podařilo a ušetřenou částku bylo předsednictvo příjemně překvapeno.

R. ŠENKEŘÍK

main-page

18.04.2023

Děkuji za flexibilní nabídku a děkuji za vítěznou podobu smlouvy od ČPP.

Potřebujete pojistit bytový dům?
Hledáte nejvýhodnější pojištění pro Váš bytový dům?

Pojištění bytových
domů online

ČASTO KLADENÉ OTÁZKY K POJIŠTĚNÍ BYTOVÝCH DOMŮ

Na jak dlouho se sjednává pojistná smlouva?

Většinou na dobu jednoho roku s automatickou prolongací (prodloužením). Tedy podobně jako třeba smlouva povinného ručení.

Když si u Vás pojistíme dům, dostanou pak obyvatelé domu slevu na pojištění své domácnosti/bytu?

Ano, pro každé bytové družstvo připravíme speciální nabídku pro jeho členy. Jak na pojištění domácnosti, tak i například jejich aut.

Jak často by se měla smlouva o pojištění bytových domů aktualizovat?

Pro správné posouzení Vaší stávající smlouvy, kontroly rizik, počítejte, že přehlednou nabídku na nové pojištění bytového domu, dostanete do pěti pracovních dní.

Za jak dlouho mohu dostat svou nabídku?

Pro správné posouzení Vaší stávající smlouvy, kontroly rizik, počítejte, že přehlednou nabídku na nové pojištění bytového domu, dostanete do pěti pracovních dní.

Kolik pojišťoven v současné chvíli nabízí pojištění bytových domů?

V současné chvíli asi 15 pojišťoven. My bychom doporučovali si pojistku uzavřít pouze u 8 z nich. Do užšího výběru Vám předložíme vždy 3 nejlepší nabídky.

Jaká je průměrná cena pojištění bytových domů?

Odvíjí se od polohy, pojistné částky domu, jeho stáří a stavu. Obecně lze říci, že cena se pohybuje od 1000 Kč až po 5000 Kč za měsíc.

Jakým způsobem budu informování o asistenčních službách k pojistné smlouvě bytového domu?

Dostanete úplný přehled asistenčních služeb, a co obsahují pro Vás dům. Zároveň dostanete i informační kartičku co dělat při pojistné události, kam volat a co je předmětem asistence.

Je nějaký současný standart při asistenčních službách u pojištění bytového domu?

Ano, dá se říci, že jsou to v současné době výjezdy k drobným řemeslným opravám, které jsou hrazeny v zcela režii asistenční služby. Například výjezd několikrát do roka do limitu krytí 2500 Kč opravy na místě.

nemyslete na pojištění,
užívejte si život!

Sjednejte si cestovní pojištění
online do 2 minut s dokumenty
do e-mailu po zaplacení

main-page