Čeká Vás dlouhodobý pobyt v zahraničí nebo si zkrátka potřebujete dát delší pauzu u moře?
Hledáte nejvýhodnější celoroční cestovní pojištění na trhu?

Celoroční cestovní pojištění
bez starostí

ONLINE
sjednání
je plně ONLINE
RYCHLE
hotové
za 5 minut
BEZ PROBLÉMŮ
Poradce
na telefonu

Celoroční cestovní pojištění
na míru pro Vás

main-page

SROVNÁNÍ CELOROČNÍHO CESTOVNÍHO POJIŠTĚNÍ OD VĚTŠINY POJIŠŤOVEN NA ČESKÉM TRHU.
VYŘÍZENÍ VEŠKERÉHO PAPÍROVÁNÍ ONLINE Z POHODLÍ VAŠEHO DOMOVA.

main-page

NÁKLADY NA LÉČEBNÉ VÝLOHY, LÉKY, TRANSPORT A DALŠÍ NUTNÉ ÚKONY NA VAŠICH CESTÁCH.
NAVÍC NONSTOP ASISTENČNÍ LINKA!

main-page

MOŽNOST ZAPLATIT CELOROČNÍ CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ PLATEBNÍ KARTOU ONLINE.
U VYBRANÝCH POJIŠŤOVEN MÁTE MOŽNOST ZÍSKAT VÝRAZNOU SLEVU Z CENY POJIŠTĚNÍ.

main-page

NEJLEVNĚJŠÍ CELOROČNÍ CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ NA TRHU

Důvody, proč si sjednat celoroční cestovní pojištění

main-page

SJEDNÁNÍ
JE PLNĚ ONLINE

main-page

HOTOVÉ
ZA 5 MINUT

main-page

PORADCE
NA TELEFONU

Informace před uzavřením cestovního pojištění online

Cestovní pojištění online vás kryje v případě, že se vám přihodí zdravotní úraz nebo onemocníte v zahraničí. Sjednání cestovního pojištění před cestou do zahraničí (ať už z důvodu pracovní cesty do států Evropské unie, tak i mimo Evropskou unii) je důležité zejména z důvodu, že vám poskytuje nejenom pokrytí léčebných výloh, ale také dalších možných připojištění jako například: připojištění zavazadel, připojištění storna zájezdu a připojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě.

Proč celoroční cestovní pojištění?

Jste zvyklí si sjednávat cestovní pojištění vždy na poslední chvíli? Nemusíte. Celoroční cestovní pojištění je ideálním řešením, kdy pojistku sjednáte jednou na celý rok a ušetříte si stres před každou cestou do zahraničí.

Co je to celoroční cestovní pojištění?

Celoroční cestovní pojištění je speciální typ cestovního pojištění, které v sobě zahrnuje časté výjezdy do zahraničí. Pojištění si sjednáváte dopředu na celý rok a pak jej již před každou cestou nemusíte zařizovat, neboť po celý rok je v zahraničí platné. Pojistné na celoroční cestovní pojištění se hradí buď jednorázově na celý rok, či měsíčně v závislosti na vybrané pojišťovně a jejích pojistných podmínkách.

Jak funguje kalkulačka celoročního cestovního pojištění?

main-page

Do kalkulačky zadáte základní údaje o Vás, délce pobytu a druhu cesty.

main-page

Kalkulačka celoročního cestovního pojištění vám najde nejlevnější pojištění a představí nabídky podle rozsahu krytí.

main-page

Vybranou nabídku si můžete rovnou sjednat a zaplatit online včetně připojištění.

Jak funguje celoroční cestovní pojištění?

Celoroční cestovní pojištění je výhodné zejména tehdy, pokud cestujete třikrát či více do roka do zahraničí, a to buď za odpočinkem či za prací. Kromě ušetření vašeho času před každou cestou se sjednání celoročního cestovního pojištění vyplatí zejména cenově, neboť pokud byste si při více cestách pojištění sjednávali jednorázově, cena by byla výrazně vyšší nežli v případě pojištění na celý rok. Počet výjezdů v případě celoročního cestovního pojištění není omezena vy tak můžete v průběhu jednoho pojistného roku opustit Českou republiku kolikrát chcete, aniž byste se museli znovu pojišťovat pro každou cestu. Omezení však platí pro délku jednoho takového pobytu v zahraničí – standardně vás pojišťovny budou chránit po dobu 4245 dnů v kuse, pak je třeba se vrátit zpět do ČR a opět vycestovat. Anebo se dopojistit na zbývající počet dnů trávených v zahraničí další smlouvou. Existují však i takové tarify, které vám nabídnou ochranu po dobu 60 či dokonce až 90 dnů pobytu v zahraničí v kuse

Roční nebo celoroční cestovní pojištění do zahraničí?

Základní rozdíl spočívá v tom, zda se chcete pojistit na delší dobu strávenou v zahraničí v jednom kuse, tedy například až 365 dnů bez návratu domů – pro většinu pojišťoven jako roční pojištění. Nebo hledáte tarif, který vás pojistí na celý rok, ale pro opakované výjezdy, během nichž se pravidelně vracíte domů – pro většinu pojišťoven jako celoroční pojištění pro opakované výjezdy.

Co je obsahem ročního a celoročního cestovního pojištění?

Levné roční či celoroční cestovní pojištění má vždy jedno společné, a tím je rozsah základní pojistné ochrany. Ta se bude v obou případech vztahovat na pojištění léčebných výloh, tedy všech nezbytných nákladů na ošetření u lékaře v zahraničí, na nutnou hospitalizaci případně i operaci v zahraničí, na předepsané a zakoupené léky v zahraničí lékárně, ale i na převoz k lékaři či od něj zpět na ubytování, pokud to váš zdravotní stav vyžaduje.

Asistenční služby

Většina pojišťoven dnes již do základní ceny ročního cestovního pojištění, zahrnuje také asistenční služby, které jsou vám k dispozici nonstop a v mateřském jazyce. To ocení hlavně ti, kteří mají problém se v zahraničí domluvit anebo se v dané destinaci vůbec neorientují a potřebují poradit s výběrem nejbližšího zdravotnického zařízení či přímo se zajištěním převozu do něj. Kromě toho, že je vám asistenční služba v rámci levného ročního cestovního pojištění k dispozici nonstop a zdarma, lze volat na účet volaného nebo pojišťovně dodatečně předložit výpis od operátora, kde jsou vyčíslené náklady za hovor a s tím spojený roaming.


Co je to komplexní roční cestovní pojištění?

Pokud pro vás základní pojištění léčebných výloh v zahraničí bude málo dostačující pro váš typ cest nebo aktivit, můžete si samozřejmě sjednat i komplexní roční či celoroční cestovní pojištění.
Komplexní pojištění navíc obsahuje volitelná připojištění, kterými mohou být:

– připojištění zavazadel – proti ztrátě, odcizení či poškození přepravcem
– připojištění odpovědnosti – pro případy, kdybyste nechtěně poškodili někoho dalšího v zahraničí nebo jeho majetek
– připojištění úrazu – na rozdíl od základního pojištění léčebných výloh odškodní přímo vás ve sjednaném rozsahu
– připojištění rizikových sportů – například potápění, lyžování mimo vyznačené sjezdovky (freeride), nebo vysokohorská turistika
– připojištění pracovní činnosti – pro ty, kteří jezdí do zahraničí manuálně pracovat, např. řidiči kamionu či montážní dělníci TIP: Pokud provozujete netradiční rizikový anebo přímo adrenalinový sport a nejste si jisti, zda vás pojišťovna v rámci cestovního pojištění pro tuto aktivitu dostatečně nebo vůbec pojistí, rádi vám poradíme!

Co ovlivňuje výši pojistného na celoroční cestovní pojištění?

Výše pojistného na roční či celoroční cestovní pojištění je v zásadě ovlivňována shodnými faktory jako standardní cestovní pojištění. Jedná se především o: věk, územní rozsah a typ pojištění.

Věk u celoročního cestovního pojištění

V rámci cestovního pojištění existují různé věkové skupiny, které mají rozdílnou sazbu pojištění. Jedná se především o velmi malé děti a seniory, kteří jsou na cestách náchylnější ke zdravotním komplikacím a zpravidla mohou vyžadovat více zdravotní péče, což je činí rizikovou skupinou pro pojišťovnu. A proto je cena pojištění u těchto osob zpravidla vyšší. Některé pojišťovny dokonce určité věkové skupiny odmítají pojistit (například osoby starší 70 let), a to právě z důvodu vyšší pravděpodobnosti nastání pojistné události.

Celoroční cestovní pojištění a jeho územní rozsah

Při sjednání celoročního cestovního pojištění máte zpravidla volbu mezi variantou pojištění platnou pro Evropu, nebo variantou platnou pro celý svět. Některé pojišťovny taktéž nabízí volbu konkrétních států či státu, pokud již předem víte, kam nejdále hodláte během roku cestovat. Zpravidla platí, že celosvětová varianta je kvůli své rozšířené územní platnosti dražší.


Typ celoročního cestovního pojištění

Cena cestovního pojištění závisí na jeho obsahu, sjednaných připojištěních a limitech plnění. Většina pojistitelů nabízí speciální balíčky pro celoroční cestovní pojištění, v nichž jsou zahrnuta různá pojistná nebezpečí – například pojištění léčebných výloh, úrazové pojištění, pojištění zavazadel či pojištění asistenčních služeb. V každém takovém balíčku jsou příslušná pojištění s různými limity plnění. To, co daný typ balíčku neobsahuje, lze jednoduše připojistit. Čím více služeb celoroční cestovní pojištění zahrnuje a čím vyšší jsou limity pojistného plnění, tím bude pojištění dražší, a naopak.

Celoroční cestovní pojištění a jeho podmínky

Podmínky tohoto typu pojištění se mírně liší od běžného cestovního pojištění. Jednak lze celoroční cestovní pojištění hradit u některých pojistitelů formou měsíčních plateb, jednak je zde také specifická podmínka délky pobytu pojištěné osoby v zahraničí. Každý pojistitel si ve svých pojistných podmínkách stanoví maximální délku jednoho výjezdu do zahraničí, přičemž se může jednat o 30, 45, nebo dokonce 90 či více dní. Počet výjezdů je tedy v rámci celoročního cestovního pojištění neomezený, avšak pojištění se bude vztahovat pouze na pobyty, jež jsou v rozsahu příslušné délky.

Výhody ročního a celoročního cestovního pojištění

1. Roční cestovní pojištění je levné, respektive levnější, než by byl součet pojistného za jednotlivá krátkodobá cestovní pojištění

2. Kromě financí šetříte i čas a starosti – již se vám nestane, že byste si zapomněli sjednat cestovní pojištění, a to ani v takovém případě, kdy odjíždíte do zahraničí neplánovaně nebo na poslední chvíli

3. Jediné pojištění můžete využívat pro osobní i pracovní cesty – pokud patříte mezi tzv. duševně pracující (manažeři, administrativa apod.), bude se vaše levné roční cestovní pojištění vztahovat na soukromý i pracovní život v zahraničí, a to i v takových případech, že provozujete rádi během pobytu v zahraničí běžné rekreační sporty

4. Pokud není pojištění sjednáno na přesný počet dnů, automaticky se bude po roce vždy obnovovat, takže máte vystaráno rovnou na několik let dopředu


nemyslete na pojištění,
užívejte si život!

Sjednejte si cestovní pojištění
online do 2 minut s dokumenty
do e-mailu po zaplacení

main-page